Contact

Adres:  Bogaertsheide 14 in 2560 Kessel-Nijlen

Mail: hetnetepaleis@gmail.com en mmmkinderkampadtelenet.be

  • Wie?
  • Algemeen coördinator en voorzitter van vzw MMM Het Netepaleis: Michael Lauwers  
  • Artistieke coördinatie en verantwoordelijke natuurbeheer en aanvragen fotoshoots: Hilde Frateur hildefrateur@telenet.be
  • Beheerder van de  boomgaard: Valentijn Lauwers
  • Techniek: Joachim Lauwers
  • Met dank aan vele helpende handen, vrijwillige medewerkers en vrienden die het behoud van Het Netepaleis ondersteunen op verschillende manieren.

Wens je  gebruik te maken van Het Netepaleis?  Kijk eerst of je aanvraag tot een activiteit in Het Netepaleis zou passen… 

 Alle info over onze heerlijke kinderkampen met familiaal karakter:  Kinderkampen.  Het telefoonnummer tijdens kinderkampen voor dringende gevallen is 0468 1512 38. Andere informatie over kinderkampen via dit mailadres: mmmkinderkamp@telenet.be

qrcode het netepaleis

  •