Steun het Netepaleis

De eigenaars van het domein en medewerkers van vzw Het Netepaleis willen het geluk delen om er af en toe andere mensen van te laten genieten en dit waardevol stuk landschap in stand te kunnen houden. Het is hun levenswerk!

Er komt echter veel meer bij kijken dan wat je zo ziet. Dit kost veel werk, energie en geld. Bij gebruik door derden wordt een voorstel tot vergoeding opgemaakt. De corona-crisis maakt het erg moeilijk omdat Het Netepaleis wel alle kosten draagt en er geen verhuring van de locatie kan plaats vinden. 

Elke financiële steun is welkom  en wordt dankbaar aanvaard en gebruikt voor de grote lopende kosten van verzekering, snoei- en onderhoud bos en aanplantingen op het hele domein, herstellingen,  huren van hoogtewerker voor onderhoud bomen i.v.m. veiligheid boven de weg en parking, gereedschappen, aanleg, aanpassingen i.v.m. corona-proof kunnen werken en vernieuwing inrichting, op rek nr BE97 7431 9056 0049. 

Mens en natuur zijn u zéér dankbaar!
Mail uw aanbod naar hetnetepaleis@gmail.com.