Fauna & Flora

 Op het domein van Het Netepaleis zie je voorbeelden van biodiversiteit maar ook van duurzaamheid, ecologisch verantwoorde inrichting, volledige zelfvoorziening van energie, biodiversiteit!
We namen deel aan de metingen WATER 2021. Bodem? Lemig zand…verder lees je er alles over in  Rapport Het Netepaleis meting tuin en water in 2021 Curieuze Neuze Vlaanderen
–  Lees hier welke planten goed zijn voor de bij!  In Het Netepaleis kan je alvast volgende vegetatie vinden:

 

 

 

 

 

 

Hier geven we je een idee van wat groeit en bloeit op domein van Het Netepaleis. Elke financiële steun is welkom  en wordt dankbaar aanvaard en gebruikt voor de grote lopende kosten van verzekering, snoei- en onderhoud bos en aanplantingen op het hele domein, herstellingen,  huren van hoogtewerker voor onderhoud bomen i.v.m. veiligheid boven de weg en parking, gereedschappen, aanleg, aanpassingen i.v.m. corona-proof kunnen werken en vernieuwing inrichting, op rek nr BE97 7431 9056 0049 of BE85 0013 2836 7106