Pers

Beste redactie

Heb je interesse om een artikel te schrijven over MMM, een reportage te maken over de natuur, de achtergrond van Het Netepaleis, over initiatiefnemer Hilde Frateur? ! We maken graag tijd en een afspraak.  Tel 03 480 31 84 of  Mail ons

MMM historie zonder foto

Persfoto’s van Hilde Frateur:

Gelieve steeds dit webadres te vermelden: www.hetnetepaleis.be
Mail aan hetnetepaleis@gmail.com
Tel 03 480 31 84
Foto: Hilde Frateur 350 DPI-