Het Netepaleis

Het Netepaleis is een ecologische cultuurkoepel in een waardevol natuurdomein op de mooie Bogaertsheide in Kessel. Als grote troeven staan respect, biodiversiteit en duurzaamheid bovenaan, met oog voor nieuwe creaties, kunst en schoonheid.
Vele handen werken het hele jaar door om dit alles op zelf bedruipende basis te blijven realiseren.

Op Erfgoeddag 22 april 2018 hadden we de eer om in Het Netepaleis o.a. Vlaams Minister Gatz te ontvangen, samen met burgemeesters en schepenen van Nijlen en Berlaar. 

Het werd een topdag in Het Netepaleis voor veel geïnteresseerde en fijne mensen. Er kwamen vele honderden mensen  die mee wilde bloemen zaaiden, luisterden naar muziek of een verhaal. Een ontdekking voor velen. Er was tijd om mensen te ontmoeten in een ultieme tuin  waar bruisende en positieve energie stroomde. Het Netepaleis bedankt iedereen dan ook van harte voor de vrijwillige medewerking van meer dan 50 positief denkende fijne mensen die dit allen samen tot een groot feest voor 20 jaar MMM hebben gemaakt!

Het Netepaleis is de vaste locatie van vzw MMM, die in 2018 haar 20 jaar MMM viert. Ons thema “MMM” blijft ook de komende jaren “MMM verbindt Mens in een gezond Milieu door een taal die iedereen verstaat: Muziek.”

De heerlijke kinderkampen in de natuur zijn telkens een groot succes. Kinderen vanaf 4 jaar beleven er ’s zomers al dansend en spelend de pure natuur, terwijl ze zingend aan het knutselen gaan met materiaal dat ze vonden tijdens een wandeling met geitje of pony.“Kinderen in het Netepaleis”