Amazonemmm.be – Mens, Milieu, Muzieknevenactiviteiten

Sinds enkele jaren is de niet gesubsidieerde vzw MMM vooral actief in het organiseren van unieke kinderkampen waarbij Mens en Milieu verbonden worden in Muziek, zonder dit te vernoemen. Op de vaste locatie van MMM “Het Netepaleis” te Kessel (Nijlen) kunnen kinderen onder bekwame begeleiding van Hilde Frateur en tal van jonge medewerkers zeer leuke vakanties beleven! Heel soms zijn er kampen waar overnachting mogelijk is in kleine groep. Dit kan alleen per mail aangevraagd worden. Neem i.v.m. kinderkampen dus zeker een kijkje bij Het Netepaleis.