Amazonemmm.be – Mens, Milieu, MuziekPrivacybeleid

Het Netepaleis heeft geen “Nieuwsbrief”.¬†Als je wenst om geen aankondigingen van kampen e.a. meer te ontvangen, kan je de vraag mailen om je adres te verwijderen aan hetnetepaleis@gmail.com en mmmkinderkampen@telenet.be. Je krijgt dan geen nieuws meer.

De gegevens die wij van u ooit ontvangen hebben worden geenszins aan andere verenigingen of personen doorgegeven.

Mailadressen, foto’s met namen en gegevens van ouders en kinderen worden ook nooit doorgegeven aan derden.

Met dank voor uw vertrouwen.

Het bestuur.