Amazonemmm.be – Mens, Milieu, MuziekContact

Gelieve ons uw aanvragen te mailen, dan heb je het snelste antwoord.

Alle vragen over MMM en Het Netepaleis, aanvragen, aanbod, muziek, pers…:
– mail liefst dubbel aan hetnetepaleis@gmail.com
en hildefrateur@telenet.be
– tel +32 3 480 31 84

vzw AMAZONE MMM

Betalingen, giften of schenkingen aan vzw MMM, op rek. BE85 0013 2836 7106, waarvoor veel dank.

logo MMM