Amazonemmm.be – Mens, Milieu, Muziekuit cd Stad

26 augustus, 2012 (15:32) | Nieuws

STAD     

Muziek/tekst: Hilde Frateur

 Zolang de dag nog duren zal, weet gij wel waar te gaan

Duizend wegen zullen kruisen, als we de stad ingaan vannacht 

Komt ge van ver, verstaat ge me niet, voor u zing ik dit lied

Uw eenzaamheid als ijs op mijn hart, een mooie droom ben ik kwijtNeemt ge de trein, of stapt ge maar door, de reis duurt nog zo langDan fluister ik zacht, omhels u en zoen, waar gaat ge heen vannacht Wat een pracht dit lied van ver, eindigt in uw ademLiefdeskracht doorboort mijn hart, in een bruisende nacht Geef me wat vuur, gij lichte ster, van dit laatste uurEen vogel krijst, een tak die breekt, maar gij zijt er nietHier sta ik dan, aan de andere kant, ik was naar u op zoekBlijft ge alleen, of kom met me mee, dan gaan we de stad in vannacht 

Titelsong van  cd STAD van Hilde Frateur  2005

«