Steun het Netepaleis

Vergoeding
De bewoners en medewerkers van Het Netepaleis willen het geluk delen om er af en toe andere mensen van te laten genieten en dit waardevol stuk landschap in stand te kunnen houden. Het is hun levenswerk!

Er komt echter veel meer bij kijken dan wat je zo ziet. Dit kost veel werk, energie en geld. Bij gebruik door derden wordt een voorstel tot vergoeding opgemaakt.

Elke financiële steun is welkom voor alle verbouwingen, gereedschappen, aanleg, werken en onderhoud van het hele domein, op rek nr BE97 7431 9056 0049.  Mens en natuur zijn u zéér dankbaar!
Mail uw aanbod of vraag naar hetnetepaleis@gmail.com.