Ecologische cultuurkoepel?

Op het domein van Het Netepaleis wordt zeer bewust omgegaan met ekologische aspecten.

In Het Netepaleis werkt alles op groene stroom via 44 zonnepanelen, toch gaan we zuinig om met energie. Het water wordt gezuiverd in een rietveld en er worden geen chemische (sproei)middelen gebruikt. De zuiderse binnentuin en bio-moestuin wordt beregend met hemelwater, dat opgevangen wordt in een grote vijver, die voor de veiligheid van kinderen omheind werd. Naast de vijver zorgt een overloop van vijverwater voor moerasgebied, waar veel waterdiertjes te ontdekken zijn en zich stilaan een nieuwe fauna vormt!
Het grootste gedeelte van de verbouwingen van de vroegere serres kon volbracht worden met gerycleerde materialen die afkomstig waren van andere organisaties. De originele pergola werd gemaakt door Hilde Frateur met planken van verpakkingen. Zij zaagde organische vormen en gaf het geheel zonnige tinten.  Van de afgedankte mazouttank maakte zij een uniek beschilderde bezienswaardigheid die bovendien vaak dienst doet als klankast voor zangers en muzikanten van alle leeftijden. Tijdens het journaal van rtv kreeg dit de benaming “Hilde’s beroemde klanktank”. Zie liet er dan ook al honderden mensen zingen! Zij legt hier steeds de link van natuur tot cultuur…een cirkel, een bol. Zo noemt dan ook één van haar laatste werken, die zij exposeerde tijdens WAK  in mei 2018.

Beplanting van de tuinen:
Foto’s van bloemen op het domein
-De zuid-oostelijke boskant bleef begroeid met Koningsvaren onder tal van mooie oude zomereiken.
-Aan de noord-westzijde hebben de bewoners nieuw bos geplant met linde, notenboom, tamme kastanje, vlier, spork, wilg, lijsterbes e.a. In de bosrand groeit ook sporkhout, liguster, haagbeuk, vlier, Gelderse Roos en rozenbottel.
-In 2014 werden appel- en perenbomen van oude fruitsoorten aangeplant. Het was een hele investering, niet alleen financieel maar er ging veel energie naartoe. Hiervoor volgden de bewoners cursus en krijgen regelmatig bezoek en advies van kenner Vets uit Gestel.

“Fauna-akkers”zijn akkers en akkerranden die worden ingezaaid met een mengsel van akkerkruiden, akkerbloemen, grassen en/of oude landbouwgewassen. Het doel is niet de gewasopbrengst, maar de natuurwaarde.
Fauna-akkers bieden immers voedsel en schuilmogelijkheden aan heel wat diersoorten. Daarnaast krijgen ook de natuurlijke akkerkruiden en planten opnieuw een kans om te kiemen en bij te dragen tot een gevarieerd, erg kleurrijk en biodivers landschap. Een fauna-akker is een interessant instrument om bestuiving te stimuleren en biedt dankzij zijn structuur en samenstelling het hele jaar door
voedsel en beschutting aan heel wat diersoorten. Landschappelijk verandert de monotone maïsakker in een aantrekkelijke bloemenruigte die gonst van insectengeluiden. Dit heeft vzw MMM te danken aan de nauwe en goede samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland!