Ecologische cultuurkoepel?

In Het Netepaleis werkt alles op groene stroom via 44 zonnepanelen, toch gaan we zuinig om met energie. Het water wordt gezuiverd in een rietveld en er worden geen chemische (sproei)middelen gebruikt. De zuiderse binnentuin en moestuin krijgt regenwater dat opgevangen wordt uit de dakgoten.
De originele mazouttank bij de inkom werd artistiek beschilderd en betekent voor acteurs, zangers, muzikanten, bezoekers: “Dé Klanktank”. Je komt binnen langs een mooie originele pergola.

Beplanting van de tuinen:
Foto’s van bloemen op het domein
-De zuid-oostelijke boskant bleef begroeid met Koningsvaren onder tal van mooie oude zomereiken.
-Aan de noord-westzijde hebben de bewoners nieuw bos geplant met linde, notenboom, tamme kastanje, vlier, spork, wilg, lijsterbes e.a.
-In 2014 werden appel- en perenbomen van oude fruitsoorten aangeplant. Het was een hele investering, niet alleen financieel maar er ging veel energie naartoe. Hiervoor volgden de bewoners cursus en krijgen regelmatig bezoek en advies van kenners.

“Fauna-akkers”zijn akkers en akkerranden die worden ingezaaid met een mengsel van akkerkruiden, akkerbloemen, grassen en/of oude landbouwgewassen. Het doel is niet de gewasopbrengst, maar de natuurwaarde.
Fauna-akkers bieden immers voedsel en schuilmogelijkheden aan heel wat diersoorten. Daarnaast krijgen ook de natuurlijke akkerkruiden en planten opnieuw een kans om te kiemen en bij te dragen tot een gevarieerd, erg kleurrijk en biodivers landschap. Een fauna-akker is een interessant instrument om bestuiving te stimuleren en biedt dankzij zijn structuur en samenstelling het hele jaar door
voedsel en beschutting aan heel wat diersoorten. Landschappelijk verandert de monotone maïsakker in een aantrekkelijke bloemenruigte die gonst van insectengeluiden. Dit heeft vzw MMM te danken aan de nauwe en goede samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland!