Amazonemmm.be – Mens, Milieu, Muzieknevenactiviteiten